Van İli Tuşba İlçesi İskele Mahallesi Şemsibey Cad. Vayvay Mevkisi, 690 Ada, 29, 30
Parseli, 693 Ada, 24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,88,90,91,92 parselleri içerisinde VASKİ
Genel Müdürlüğüne bağlı İskele Atıksu Arıtma Tesisinin Hurda Karşılığı Yıkımı İşi, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale
yapılacaktır.

İhale İlanı